سوپر استارتر گوساله و استارتر گوساله

مزاياي استفاده از استارتر گوساله:
افزايش وزن روزانه گوساله شيرخوار
حفظ سلامت دام و بهبود رشد
کاهش سن از شيرگيري
افزايش مصرف و خوش خوراکي ماده خشک روزانه توسط گوساله هاي شيرخوار
افزايش انرژي و پروتئين به همراه ويتامينها و مواد معدني لازم

زمان مصرف : بدو تولد تا قطع شیر
شکل فیزیکی : پلت

احتیاجات آنالیز استارتر کوساله
ماده خشک 89%
انرژی خالص رشد 1/35
انرژی خالص نگهداری 1/95
پروتئین خام 20%
مجموع مواد مغذی قابل هضم 78/5%
کلسیم 0/69%
فسفر 0/45%
منیزیم 0/42%
×