شترمرغ

انواع خوراک شتر مرغ به شرح ذیل می باشد :

  • بدو تولد تا دو ماهگی
  • دو تا جهار ماهگی
  • چهار ماهگی تا پیش مولد
  • مولد
  • نگهداری
×